Odkrywamy nowe horyzonty w zakresie
wykorzystania nowoczesnych technologii.
01

O Nas

Działamy w obszarze wysoko kwalifikowanych usług w zakresie wykorzystania i wdrażania technologii informatycznych. Oferujemy wsparcie na każdym etapie zdefiniowania usługi oraz zaprojektowania, zbudowania i użytkowania systemów informatycznych. Ściśle współpracujemy z klientami, partnerami i dostawcami, aby regularnie monitorować ich postrzeganie na temat jakości realizowanych przez nas usług. Podstawą naszych sukcesów jest zaangażowanie pracowników, którzy wykorzystując innowacyjne metody, zapewniają jakość podejmowanych przez nas działań.

02

Jak działamy

Nasi ludzie. Mały zespół-duży wpływ.

Siłą naszej organizacji są ludzie. Nie jest to banał, to prawda, o czym przekonaliśmy się z własnego doświadczenia. Pracujemy wśród wyjątkowych osób, które swoim zaangażowaniem, otwartym umysłem i odwagą w myśleniu, tworzą pomysły, które wspólnie wcielamy w życie. Działamy w środowisku pracy, w którym nasi pracownicy mogą się rozwijać i stale podnosić swoje kompetencje.

W Avility pracujemy w zespołach wykorzystując metodykę SCRUM. Każdy projekt realizowany jest przez jeden lub więcej zespołów SCRUM’owych, nie większych niż 6-9 osób. Uznaliśmy, że takie podejście pozwoli w największym stopniu wykorzystać potencjał każdego członka zespołu, umożliwiając jednocześnie sprawną realizację projektu.  Ponieważ uważamy, że dobrze zgrany, multidyscyplinarny team jest wartością samą w sobie, nie łączymy ich, ani nie rozdzielamy. Jeżeli projekt wymaga zaangażowania większej liczby osób – realizujemy go dwoma lub większą liczbą zespołów, współpracujących ze sobą, ale niezależnych.

Jesteśmy na bieżąco z nowoczesnymi technologiami
i rozwiązaniami IT. Zespół ekspertów naszej firmy na bieżąco rozwija swoje kompetencje i wykorzystuje je w realizowanych projektach. Wykorzystujemy zarówno rozwiązania typu Open Source, jak również komercyjne (np. Oracle).

Profesjonalne wsparcie

W związku z bogatym doświadczeniem możemy udzielić wsparcia merytorycznego i zarządczego w zdefiniowaniu nowych usług lub procesów biznesowych oraz  wdrażaniu systemów informatycznych na każdym etapie realizacji projektu, w tym również w trakcie utrzymania posiadanych rozwiązań informatycznych. Posiadaną wiedzą staramy się z Państwem dzielić.

Technologie jutra

Systemy analityczne i teleinformatyczne,  coraz częściej wykorzystywane są w codziennym życiu. Ułatwiają analizowanie problemów, podejmowanie decyzji i planowanie różnorodnych inwestycji.

03

Usługi

OBSZAR ROZWIĄZAŃ DEDYKOWANYCH

W pracy nad rozwiązaniami dedykowanymi, korzystając z metodyki SCRUM, optymalnie wykorzystujemy kompetencje naszych zespołów programistycznych, testerskich
i wdrożeniowych. Specjaliści tworzący nasz zespół, w oparciu o wiedzę i doświadczenie, zdobyte w trakcie realizacji projektów informatycznych, tworzą rozwiązania usprawniające działania naszych klientów.

OBSZAR USŁUG DORADCZO-KONSULTINGOWYCH

Posiadamy wieloletnie, poparte referencjami, doświadczenie w optymalizacji rozwiązań informatycznych i dostosowywaniu ich do potrzeb klientów. Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektowania, budowania
i użytkowania systemów informatycznych. Świadczone przez nas usługi doradczo-konsultingowe obejmują analizę otoczenia firm naszych klientów i ocenę ich sytuacji wewnętrznej.

OBSZAR UTRZYMANIA SYSTEMÓW

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę powdrożeniową dla systemów. Zespół konsultantów zapewnia pomoc techniczną przy zgłoszeniach błędów, modyfikację środowisk aplikacyjnych, weryfikację zgłoszeń. Serwisujemy utrzymanie systemów, testujemy, modyfikujemy i rozbudowujemy istniejące systemy oraz zapewniamy gwarancję na oprogramowanie przez cały okres trwania umowy.

 

OBSZAR OBSŁUGI SPRAW KARNYCH

Usługa świadczona jest od momentu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez udział w postępowaniu przygotowawczym, aż do uzyskania wyroku sądu zwrotu odszkodowania. Dzięki usłudze Zakład Ubezpieczeń identyfikuje sprawy z prawem do regresu lub zwrotu niesłusznie wypłaconego odszkodowania, zabezpiecza roszczenia w stosunku do sprawców przestępstw, odciąża pracowników od obowiązku obsługi spraw karnych, zapewnia udział procesowego pełnomocnika – radcy prawnego w przypadku prowadzenia obsługi spraw karnych na etapie sądowym i wykonawczym. Usługa świadczona jest we współpracy ze specjalizowanymi kancelariami prawnymi.

Więcej informacji znajdziesz w naszym folderze.

OBSZAR IDENTYFIKACJI REGRESÓW I ZWROTÓW ORAZ WINDYKACJA SKŁADKI

Za pomocą zautomatyzowanej obsługi i przy zastosowaniu opracowywanych reguł eksperckich, usługa pozwala zwiększyć efektywność w odzyskiwaniu należności poprzez: identyfikowanie szkód z potencjałem regresowym, monitorowanie aktywności dłużników w rozproszonych bazach danych Zakładu i rejestrach zewnętrznych, wykorzystanie kontekstowego uzupełniania i scalanie danych kontaktowych o dłużniku, kojarzenie procesów regresowych i likwidacyjnych w celu kompensacji należności. Automatyzacja i reguły eksperckie minimalizują pracochłonność pracowników Zakładu wymaganą do weryfikacji osób i pojazdów w procesach szkodowych i sprzedażowych poprzez dostarczanie gotowych raportów.

Więcej informacji znajdziesz w naszym folderze.

OBSZAR WZMOCNIENIA BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO

Oferujemy dedykowaną usługę wzmocnienia cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa realizowaną poprzez uświadamianie pracownikom zagrożeń oraz badanie ich podatności na ataki cybernetyczne, które w konsekwencji mogą prowadzić do utraty kontroli nad infrastrukturą IT i oprogramowaniem. W ramach usługi realizowane są badania jak np. indywidualne kampanie phishingowe z wykorzystaniem różnych technik socjotechnicznych. Badanie umożliwia ocenę wiedzy pracowników o potencjalnych zagrożeniach cybernetycznych oraz dają podstawę do określenia potrzeb edukacyjnych pracowników.

03

Produkty

Managing BOX (eMBOX)

System ManagingBOX, do zarządzania organizacją stworzyliśmy początkowo dla własnych potrzeb w zakresie planowania, kontroli i rozliczania projektów. Następnie rozszerzyliśmy jego funkcje tak, by dostarczał informacji zarządczej obejmującej całą organizację. Sprawdził się świetnie, więc postanowiliśmy udostępnić go również Tobie. Działaj szybciej, i efektywniej zarządzaj organizacją projektową. Zobacz jak ManagingBOX pomoże Ci w zarządzaniu Twoimi zasobami i usprawni zarządzanie portfelem projektów.

Dowiedz się więcej

πrania

To stworzony i rozwijany przez nas system do skutecznego zarządzania ryzykiem należności. Jest informatycznym rozwiązaniem, unikalnym w skali światowej, co zawdzięcza swojej innowacyjności, kompletności, elastyczności oraz wykorzystaniu tzw. algorytmów samouczących się.

Dowiedz się więcej

SmartGIS

SmartGIS to system umożliwiający wizualizację przestrzenną informacji zarządczych, usprawniających procesy decyzyjne oraz sprzedażowe w organizacji. System zapewnia możliwość zarządzania danymi przestrzennymi oraz zapewnia dostęp do aktualizowanych na bieżąco danych.

 

Sellergy

Sellergy jest jedyną, dostępną na rynku aplikacją działającą w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) służącą do wspierania Oferentów w ubieganiu się o zamówienia publiczne. Sellergy porządkuje proces ofertowania od momentu ukazania się ogłoszenia o przetargu, przez wspieranie kompletowania dokumentów składających się na ofertę, po rejestrację wyników przetargu i analizę archiwalnych postępowań. Sellergy automatycznie oblicza i kontroluje istotne dla postępowania terminy oraz pozwala na rejestrację czynności Zamawiającego i Oferentów.

Dowiedz się więcej

Monitor Obiektów

Monitor Obiektów jest rozwiązaniem pozwalającym na gromadzenie rozproszonych informacji o obiektach (jak np. pojazd czy osoba) biorących udział w procesach ubezpieczeniowych. Każdorazowe manualne wyszukiwanie informacji w rozproszonych bazach danych jest pracochłonne i nieefektywne, ale dzięki wykorzystaniu rozwiązania Monitor Obiektów zasilonego regułami eksperckimi możliwe jest zautomatyzowanie gromadzenia zapotrzebowanych danych. Dane te
mogą być udostępniane na życzenie w postaci dedykowanych raportów (np. w teczce szkodowej) lub w postaci punktowej (scoring), tak aby możliwe było dokonanie właściwej oceny ryzyka, zlikwidowanie szkody w sposób uproszczony czy też zidentyfikowanie zdarzenia mogące mieć charakter przestępczy.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z usługą

12

Lat doświadczenia

27

Zadowolonych klientów

53

Zrealizowane projekty

100

% zaangażowania

04
Top